Menu

Holdkort, Resultatindberetning,Flytning/aflysning af en turneringskamp

AB Tårnby - Holdkort, Resultatindberetning, Flytning/aflysning af en KBU turneringskamp

Procedure for indberetning af Holdkort, jf. Turneringsreglement for DBU København
§39 eller DBU's Fælles Turneringsregler

 

En træner/holdleder er forpligtiget til ....

- at udfylde holdkort elektronisk gennem KampKlar. Begge hold skal udfylde holdkortet elektronisk inden det i KlubOffice angivne tidspunkt før kampens start.
Til orientering gør ovenstående sig gældende for Senior, Ældre, Ungdom samt U12 drenge og U11 drenge.

 

Til orientering vil der efter en kamps afslutning slettes evt. ubenyttede reservespillere elektronisk fra holdkortet inden 7 timer efter det i KlubOffice angivne tidspunkt for kampens start. I modsat fald vil disse spillere i forhold til op/nedrykning af spillere være bundet af kampen uagtet de ikke har deltaget på banen.

 

Procedurer for Resultatindberetning, jf. Turneringsreglement for DBU København
§40 eller DBU's Fælles Turneringsregler

En træner/holdleder fra U13 og opefter er forpligtiget til ....

- at resultatindberetning sker i KlubOffice, via DBU App eller til telefonnummer 7010 0550.
Hjemmeholdet skal indberette kampresultatet på spilledagen.

Til orientering er fristen for anmodning om ændring af et indberettet resultat er 2. hverdag efter sidste spilledag for pågældende turneringsrække.

 

Procedurer for flytning/aflysning af en turneringskamp

Hvis en træner/holdleder ønsker at flytte/aflyse en turneringskamp er træner/holdleder forpligtiget til ....

Flytning af en turneringskamp


1) at kontakte modstanderholdet for at aftale en ny spilledato. Træner/holdleder skal få navn og mail adresse på den respektive person hos modstanderholdet, træner/holdleder laver aftalen med.


2) at sende en mail til kontor@abtaarnby.dk, hvor træner/holdleder oplyser;
- nummer på kamp træner/holdleder ønsker flyttet.
- original kampdato og ny kampdato.
- navn og mailadresse på personen hos modstanderholdet, træner/holdleder har lavet aftalen med.


3) kontoret tager kontakt til DBU København og får kampen flyttet i KlubOffice, iht. Turneringsreglement for DBU København §25 eller DBU's Fælles Turneringsregler.

Dog er kravet fra AB Tårnby, at Flytteformularen skal være DBU i hænde senest 14 dage før ny såvel som oprindelig spilledato.

- En kamp er først flyttet, når det kan ses på DBU's hjemmeside under Turnering & Resultater.

 

DET KOSTER KLUBBEN 300,- KR. FOR HVER GANG EN KAMP SKAL FLYTTES.

Aflysning af en turneringskamp

1) at sende en mail til baneudvalg@abtaarnby.dk, hvor træner/holdleder oplyser nummer på kamp træner/holdleder ønsker aflyst, samtidig med at træner/holdleder informerer modstander herom.

- Et afbud skal være meddelt såvel DBU som modstanderholdet senest to hverdage før spilledagen for at være rettidigt, jf. Turneringsreglement for DBU København §30 eller DBU's Fælles Turneringsregler.

Til orientering anses et afbud til kamp som værende det samme som en udeblivelse og 2 af dem i en halv sæson medfører, at holdet bliver udelukket af turneringen.

Til orientering, - eventuelle bøder klubben må blive pålagt, grundet at træner/holdleder ikke har fulgt ovenstående procedurer skal afholdes af holdet selv.

Til orientering kan hele Turneringsreglement for DBU København findes på DBU's hjemmeside under Turnering & Resultater/Love og regler/Lokale turneringer, mens DBU's Fælles Turneringsregler findes på DBU's hjemmeside under Turnering & Stævner/Love og regler/Fællesbestemmelser.

Luk